Pasitarimas KKSD

2018 m. gegužės 22 d. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius Marius Minkevičius dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD) patariamosios tarybos posėdyje. Marius Minkevičius yra KKSD generalinio direktoriaus Edžio Urbanavičiaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu patvirtintas minėtos tarybos narys ir atstovavo neįgaliųjų (judėjimo regos, klausos, sutrikusio intelekto) sporto bendruomene. Tarybos nariais taip pat yra Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais, Paulius Skardžius – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius, Algis Bronislovas Vasiliauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas bei Vytautas Vidmantas Zimnickas – Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidiumo narys. Pasitarimo metu buvo aptarti 2 svarbus klausimai. Tai KKSD 2019 m. papildomo valstybės biudžeto asignavimų pareikis ir didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis patikslintų specialiųjų kriterijų aptarimas.

Nėra atsakymų į "Pasitarimas KKSD"


    Ką galvojate apie tai?

    Some html is OK